Halaman

    Social Items

10 PENYELAMAT MUSLIM DARI PENGARUH KEDENGKIAN MANUSIA

1. Banyak berlindung kepada Allah dengan banyak berta’awudz seperti ucapan ” ‘audzu billah minasyaitanirajim”

2. Berupaya untuk selalu menjalankan perintah Allah & meninggalkan larangan-Nya (taqwa)

3. Banyak bersabar, yaitu dengan tidak membalas keburukan dengan keburukan

4. Banyak bertawakkal kepada Allah

5. Berupaya untuk selalu khusyu’ pada setiap ibadah

6. Berusaha untuk senantiasa berorientasi kepada akhirat pada setiap amal

7. Bertaubat kepada Allah & banyak beristighfar

8. Bersedekah & memperbanyak kebaikan

9. Berbuat baik kepada orang yang berindikasi menyimpan kedengkian

10.Berserah diri kepada Allah dengan tauhid, dengan keyakinan bahwa semua kejadian di Dunia tidak akan terjadi tanpa izin dari Allah.

(Dinukil dari “Fawaid tata’allaqu biasma wasifat” karya ibnul Qoyyim)

Sumber BBG AL ILMU

Ustadz DJAZULI RUHAN BASYIR Lc

10 PENYELAMAT MUSLIM DARI PENGARUH KEDENGKIAN MANUSIA

Pena Dakwah10 PENYELAMAT MUSLIM DARI PENGARUH KEDENGKIAN MANUSIA

1. Banyak berlindung kepada Allah dengan banyak berta’awudz seperti ucapan ” ‘audzu billah minasyaitanirajim”

2. Berupaya untuk selalu menjalankan perintah Allah & meninggalkan larangan-Nya (taqwa)

3. Banyak bersabar, yaitu dengan tidak membalas keburukan dengan keburukan

4. Banyak bertawakkal kepada Allah

5. Berupaya untuk selalu khusyu’ pada setiap ibadah

6. Berusaha untuk senantiasa berorientasi kepada akhirat pada setiap amal

7. Bertaubat kepada Allah & banyak beristighfar

8. Bersedekah & memperbanyak kebaikan

9. Berbuat baik kepada orang yang berindikasi menyimpan kedengkian

10.Berserah diri kepada Allah dengan tauhid, dengan keyakinan bahwa semua kejadian di Dunia tidak akan terjadi tanpa izin dari Allah.

(Dinukil dari “Fawaid tata’allaqu biasma wasifat” karya ibnul Qoyyim)

Sumber BBG AL ILMU

Ustadz DJAZULI RUHAN BASYIR Lc

No comments

Komentar selalu masuk tahap moderasi !